rotumans in south australia

...noa'ia 'e ma'uri...

Recently Added Photos

guests
0
guests
0
desmond ma ravai
0
tukai_amoe ma sera
0
desmond ma ravai
0
ebony_sera ma jade
0
seforosa(syd) ma gerry(canberra)
0
meriama_tukai ma ravai
0
raiwaqa in the early 70's???
2
raiwaqa in the early 70's???
2
raiwaqa in the early 70's???
1
raiwaqa in the early 70's???
1
vulagi ma andy
1
trudy ma betty hanfakaga
0
tori hanfakaga
0
leo, jnr ma doug
3
doug ma leo
0
the boys
1
michaels
0
leo jnr
2
milmo and friends
1
anselm fatiaki
2
leo jnr_andy_doug ma leo
1
leah ma anselm
0
maa ma meriama
0
doug kaipara
2
doug kaipara ma onnie hanfakaga
1
peter ma onnie
1
leah ma furi
2
kids over pepsi
2
anselm_leah ma meriama
1
carol_maria ma george
2
guests
1
fekau vivalesi
0
guests
0
seforosa(syd) ma ritimoi(syd)
0
amoe ebby ma sera
0
dr j fatiaki ma guests
0
jade ma john
0
desmond ma ravai
0
meriama ma ravai
0
doug ma fiu
0
guests
0
mapiga trae
0
trae isireli
0
tamiana john
0
riedels
0
jane ma sandy
0
amoe, doug ma henry
0
michaels
0
anselm ma seforana
0
fiu, amoe ma seforana
0
joe filipe
0
betty hanfakaga
0
betty ma sireli
0
children
0
ben ma jerry
0
itu ma furi
1
michaels
2
the dudes
0
61 - 120 of 133 Photos